ΤΜΗΜΑΤΑ

Τα Τμήματα του Πολυϊατρείου ΙΑΣΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ

Το πολυϊατρείο ΙΑΣΗ στη Λαμία διαθέτει επτά τμήματα διαφορετικών ειδικοτήτων που καλύπτουν πολλαπλά επίπεδα ιατρικής φροντίδας

ΤΜΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

 • Συνήθεις εξετάσεις MRI
 • Μαγνητική Μαστογραφία
 • Μαγνητική Αγγειογραφία
 • Πολυπαραμετρική Προστάτη
 • Πρωτόκολλο Ορθού

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

 • CT Συνήθεις εξετάσεις
 • CT Στεφανιογραφία –Μέτρηση αθηρωματικού φορτίου
 • CT Αγγειογραφία καρωτίδων  ,θωρακικής & κοιλιακής αορτής καθώς &αγγείων εγκεφάλου
 • CT Πυελογραφία
 • Αξονομέτρηση (μέτρηση μήκους κάτω άκρων)
 • CT Πνευμόνων χαμηλής δόσης για έλεγχο μετά νόσησης από COVID 19

 

 • ΥΠΕΡΗΧΟΙ-TRIPLEX
 • ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΣ

Η πανοραμική ακτινογραφία δοντιών είναι μια οδοντιατρική ακτινολογική εξέταση που αποτελεί βασικό διαγνωστικό «εργαλείο» της καθημερινής κλινικής πράξης του οδοντιάτρου.

ΚΟΥΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το πολυϊατρείο ΙΑΣΗ δημιουργήθηκε με γνώμονα να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις υγείας
σε κάθε ασθενή και κάθε εξεταζόμενο

Image