Ακτινοδιαγωστικό τμήμα

 

  •  Ακτινογραφίες ψηφιακής ανάλυσης
  •  Ψηφιακή Μαστογραφία
  •  Μέτρηση οστικής πυκνότητας
  •  Υπέρηχοι - Τρίπλεχ