1.  Γιατρός στο σπίτι όλο το εικοσιτετράωρο

 2.  Συνταγογράφηση όλες τις ημέρες, από 08:00 έως 22:00 και τις αργίες

 3.  Ιατρείο διακοπής Καπνίσματος

 4.  Ιατρείο ύπνου

 5.  Υποστήριξη αθλητών